Meranie ľahkých prvkov C, S, O, H, N v kovoch

Pridal/a Peter Oslanec dňa Pi, 07/22/2022 - 08:58

Spektoskopické metódy ktoré sú štandardne zavedené vo výrobe stojárskych firiem majú častokrát obmedzenia pre určenie týchto ľahkých prvkov. Väčšinou metóda vôbec nedokáže určiť množstvo prvku, poprípade sú ich kalibrácie obmedzené na úzke rozsahy týchto prvkov. Bežné OES metodiky pre Fe, Ti, Ni zliatiny obsahujú kalibračné krivky pre C a S, stanovenie O, H, N musí byť  však vykonávané iným spôsobom.

Kovové materiály automobilových konštrukcií - II Karoséria a karosárenské plechy

Pridal/a Vladimír Girman dňa St, 02/08/2012 - 18:02

Minulý rok uplynulo presne 60 rokov od pridelenia patentu s názvom “motorové vozidlo, určené predovšetkým na prepravu osôb“. Zmyslom tohto patentu bol návrh novej konštrukcie kabíny s kontrolovanou deformáciou. Táto priekopnícka inovácia sa stala základom pri vývoji všetkých dnešných karosérii automobilov, a poukazuje na ich najdôležitejšiu úlohu, ktorou je okrem dizajnovej atraktivity, predovšetkým poskytnutie pasívnej bezpečnosti posádke vozidla.

1. Karoséria a karosárske plechy automobilov

Kovové materiály automobilových konštrukcií – I. Motor a jeho súčasti

Pridal/a Vladimír Girman dňa So, 02/26/2011 - 18:40

Príspevok je prvým dielom z pripravovanej série článkov o materiáloch používaných v automobiloch. Pre stručnosť sú opísané iba materiály najdôležitejších súčastí spolu s typom ich namáhania. Prvý diel je venovaný motorovým súčastiam: Hlava valcov, blok valcov, kľukový hriadeľ, vačkový hriadeľ, piesty, piestne krúžky, ventily, pružiny ventilov, sedlá ventilov, turbodúchadlo, ojnica, výfukové potrubie.

1. Úvod

Čo je to XRF analýza a načo sa používa?

Pridal/a Peter Oslanec dňa Ne, 11/27/2016 - 08:00

XRF analýza je analýza chemických prvkov, ktorá využíva interakciu röntgenového žiarenia s hmotou. Skúmaný materiál je zložený z atómov rôznych prvkov. Ruhterfordov model (na Rutherfordov model nadvazuje Bohrov model atómu ktorý vysvetluje stabilitu a energetické hladiny) chápe zloženie atómu prvku ako jadro okolo ktorého "obiehajú" elektróny, ktoré sú rozdelené do hladín s charakteristickými energiami. Kedže atóm je v tejto konfigurácii stabilný, nevyžaruje žiadne elektromagnetické žiarenie.

Meranie vlastností LVDT senzora polohy v prostredí vysokého tlaku a teploty

Autormi článku sú Ing. Michal Poliačik, PhD., Ing. Zlatko Záhoran, Ing. Michal Podlucký – EkoWatt, s.r.o.

Peter Oslanec Pi, 09/20/2013 - 18:53

Briketovanie kovového trieskového odpadu

Pridal/a Peter Oslanec dňa Pi, 04/26/2013 - 09:39

Písané na základe diskusného dopytu po informácii, naneštastie neviem komu odpoveď odoslať.

Briketovanie trieskového odpadu je pomocná recyklačná metóda, ktorá dokáže v určitej miere zvýšiť výťažnosť kovu pri recyklácii. Je to vďaka zvýšenému objemu odpadu, ktorý vstupuje do klasických recyklačných pretavovacích metód, vďaka čomu nedochádza k takej miere prehorievaniu a oxidácii jednotlivých triesok.

BUNKOVÉ TELESÁ: pevné peny a štruktúry honeycomb

Pridal/a Peter Oslanec dňa St, 04/10/2013 - 08:00

Autorom článku je Vladimír Goga.

Bunkové telesá alebo materiály sú relatívne novým typom materiálov, ktoré si pre svoje špecifické vlastnosti, dané prevažne ich štruktúrou, našli široké uplatnenie v priemysle. Majú malú hmotnosť, nízku tepelnú a elektrickú vodivosť, malú tlakovú tuhosť, dobré absorpčné vlastnosti a pod.