Videomikroskop KEYENCE VHX-1000

Pridal/a Peter Oslanec dňa Ut, 09/11/2012 - 07:48

Zúčastnil som sa prezentácie videomikroskopu od firmy KEYENCE, kde bol prezentovaný dnes už starší model VHX-1000. Jedná sa o univerzálny optický systém, ktorý v sebe spája viacero výhod rôznych meracích systémov. Na prezentácii nám boli odprezentované jeho základné vlastnosti vhodné na metalografické a fraktografické pozorovanie.

Výroba šperkov z drahých kovov (rozhovor)

Pridal/a Peter Oslanec dňa Po, 08/06/2012 - 10:01

Viac krát sa ku nám dostala otázka, či vieme niečo o drahých kovoch, o ich výrobe a chemickom zložení. Niečo vieme, ale viac menej iba teoreticky. Podarilo sa nám nájsť odborníka z praxe, ktorému sme položili pár informačných a aj niekoľko odbornejších otázok.

Mohol by si sa nám trocha predstaviť? Firma v ktorej pracuješ vyrába šperky z rôznych materiálov. Ktoré sú to a prečo práve tieto materiály?

Zváranie trením (Friction stir welding FSW) (premiešavacie zváranie trením)

Pridal/a Peter Oslanec dňa So, 06/16/2012 - 20:29

Zváranie trením je zváracia technógia, ktorá spája materiál bez natavenia spájaných materiálov a tým nedochádza k negatívam spojeným s procesom tuhnutia vo zvarovom kove, akými sú vnesenie vmestkov, inherentné chyby pri tuhnutí -stiahnutiny, pórovitosť, naplynenie, segregácia prvkov, difúzne procesy vedúce k degradácii mikroštruktúrnych zložiek atď. Technológia FSW bola vyvinutá na základne požiadaviek leteckého priemyslu pre zváranie hliníkových zliatin, práve z dôvodu zložitých podmienok zvárania všetkých typov hliníkových zliatin.

Microstructure Analysis of Zinc and Zinc Alloys

Authors: N. Luptáková1, M. Benák2, Ľ. Hajduchová1, F. Pešlová1

1Faculty of Industrial Technologies, University of Alexander Dubček in Trenčín, I. Krasku 1809/34, 020 01 Púchov, Slovakia, natalia.luptakova@fpt.tnuni.sk, peslova@fpt.tnuni.sk, hajduchova@fpt.tnuni.sk

Marek Gebura Po, 03/05/2012 - 08:57

Skratky v elektrónovej mikroskopii

Pridal/a Vladimír Girman dňa Po, 03/28/2011 - 15:12

Cieľom príspevku je poskytnúť abecedný zoznam skratiek, ktoré sa často alebo ojedinele vyskytujú v odborných textoch o elektrónovej mikroskopii a jej technikách. Slovné rozpísanie skratiek zostáva v angličtine, keďže nie všetko je možné vysvetliť troma – štyrmi slovami. Do zoznamu boli zahrnuté aj skratky týkajúce sa niektorých analýz a ich matematického aparátu.

A

A/D – Analog to Digital converter

ACF – Absorption Correction Factor

ACSEM – Aberration Corrected Scanning Electron Microscope

ADC – Analog to Digital Converter

Materialing.com na Bielej stope 2011

Pridal/a Peter Oslanec dňa Po, 01/31/2011 - 14:11

Webportál materialing.com mal tento rok na športovej udalosti európskeho významu Biela stopa 2011 svojho zástupcu. Ing. Andrej Véber nás reprezentoval na 25 km trati vo voľnom štýle, kde obsadil krásne 72. miesto s časom 3h 59min 3s v kategórii K.

Za to mu patrí náš obdiv a vďaka. Preto sme sa rozhodli, že pri takýchto príležitostiach budeme našich zástupcov oceňovať Certifikovaným poďakovaním, keďže veríme, že práve Andrej Véber sa stal prvým z mnohých.