Elektrická vodivosť kovov

Pridal/a Vladimír Girman dňa Po, 10/20/2008 - 16:13

Pod pojmom elektrická vodivosť rozumieme schopnosť materiálov viesť elektrický prúd. Je to jedna z najdôležitejších fyzikálnych vlastností. Podľa tejto vlastnosti rozdeľujeme potom všetky látky do troch skupín: sú to vodiče (typu I alebo II), polovodiče a izolanty. Kovové materiály patria do skupiny vodičov typu I, pričom ich elektrická vodivosť je v porovnaní s takými izolantmi o 15 až 24 rádov vyššia.  

Základná koncepcia elektrickej vodivosti:

Histogram ako údaj o získanom obrázku

Pridal/a Peter Oslanec dňa Ne, 09/21/2008 - 18:12

Histogram sa používa na vizualizáciu „štatistických" údajov obrázku. Každý obrázok je nositeľom informácie. Histogram nám môže pomôcť v hodnotení, či je obrázok vhodným kandidátom na ďalšiu analýzu, alebo je potrebná nejaká úprava obrázku. Ukážka histogramu je na obrázku 1.

Čo je histogram?

Tags

Teplotná rozťažnosť materiálov

Pridal/a Peter Oslanec dňa St, 06/25/2008 - 07:34
Teplotná rozťažnosť materiálov je momentálne "najviditeľnejšia" vlastnosť materiálov, keďže teploty dosahujú na slnku až 40 ˚C. Teplotná rozťažnosť materiálu je objemová odpoveď materiálu na zvyšujúcu sa teplotu. Atómy materiálu pri zvyšovaní teploty kmitajú vo väčších vzdialenostiach od rovnovážnych polôh a tým dochádza k zmene objemu materiálu.

Komplexné kovové zliatiny - nádej pre kovy

Pridal/a Peter Oslanec dňa St, 02/06/2008 - 10:27

Priemysel založený na kovoch dodnes závisí od základných kovov a binárnych kovových zliatin, ku ktorým sa pridávajú prídavné prvky v malých množstvách nato, aby sme získali požadované vlastnosti. Menej sa používajú ternárne a kvaternárne zliatiny, ktoré majú tri alebo štyri komponenty v porovnateľných množstvách, ktoré určujú základné vlastnosti (ako precipitačne vytvrdené niklové zliatiny).

Označovanie zliatin hliníka

Pridal/a Peter Oslanec dňa Po, 11/19/2007 - 09:39

Zliatiny hliníka môžeme rozdeliť ako väčšinu kovových materiálov, ktoré sa používajú na priemyslenú výrobu, na zliatiny určené na odlievanie (cast alloys), zliatiny určené na tvárnenie, kovanie (wrought alloys) a špeciálne zliatiny. V označovaní týchto zliatin nie je neustále navrhnutý jednotný systém.

Zliatiny určené na tvárnenie, kovanie.