Pridal/a Peter Oslanec dňa Pi, 04/26/2013 - 09:39

Písané na základe diskusného dopytu po informácii, naneštastie neviem komu odpoveď odoslať.

Briketovanie trieskového odpadu je pomocná recyklačná metóda, ktorá dokáže v určitej miere zvýšiť výťažnosť kovu pri recyklácii. Je to vďaka zvýšenému objemu odpadu, ktorý vstupuje do klasických recyklačných pretavovacích metód, vďaka čomu nedochádza k takej miere prehorievaniu a oxidácii jednotlivých triesok.

Jediným krokom, ktorý je treba pred recykláciou vykonať je čistenie triesok od chladiacich kvapalín, ktoré sa používajú v procese obrábania. Pretože skládkovanie, práve pre znečistenie triesok, sa v posledných rokoch stalo (našťastie) neprípustné pre vplyv na životné prostredie (a aj pre ceny primárneho kovu) recyklátori sú schopný recyklovať niekedy nerecyklovateľný odpad. Odstraňovanie chladiacich kvapalín z povrchu triesok je možné vykonať niekoľkými spôsobmi:

0. briketovacie stroje (komerčné briketovacie linky) môžu byť prispôsobené na vylisovávanie chladiacej kvapaliny z lisovaného objemu - tento spôsob však neodstráni kvapalinu v takej miere aby bola zabezpečená chemická čistota (najmä C),

1. praním v organických rozpúšťadlách - potrebná je špeciálna linka s uzavretým obehom rozpúšťadla, finančne náročné,

2. vákuovým čistením - potrebná špeciálna vákuová linka s kondenzátorom výparov, priemyselne málo používané, cena zariadení bude vysoká a bude mať relatívne vysoké náklady na prevádzku,

3. vypaľovaním - najlacnejšia varianta, do procesu musí byť zaradené filtrovanie alebo dospaľovanie atmosféry, ktorá vzniká pri vyháraní chladiacich kvapalín.

Pri všetkých spôsoboch čistenia sa musí jednať o uzavretý proces, kedy nemôže dôjsť k úniku emisií, kvapalín z procesu čistenia triesok.

Samotné briketovanie triesok sa uskutočňuje v briketovacích linkách, poprípade v hydraulických lisoch s briketovacími nástrojmi. Miera skompakovania triesok (hustota brikiet - v práškovej metalurgii sa tento pojem udáva ako green body density) závisí od tlaku ktorý dokáže briketovací lis vyvynúť, na základe toho musí byť aj navrhnutý nástroj na briketovanie. Od tlaku briketovacieho stroja, ktorý sa vyvynie v procese briketovania na briketovaný materiál závisí či je vôbec možné triesky skompaktovať do stabilného kompaktu (či sa kompakt nerozsype samovoľne).

Na Slovensku existuje viacero predajcov briketovacích liniek, ktoré sú produkčného rázu. Oplatia sa nakupovať pre obrovské objemy spracovávaného odpadu. Pre klasické spracovanie trieskového odpadu postačuje hydraulický lis s dobre navrhnutým briketovacím nástrojom. V prípade samospracovania takéhoto odpadu sa z odpadu stáva produkt, ktorý má svoju cenu a za odpad nemusíte platiť, ale priamo ho predávať spracovateľom odpadu.