Pridal/a Peter Oslanec dňa Po, 12/21/2009 - 11:02

Ako vyzerá príprava penového hliníka? Toto krátke video sa snaží ukázať princíp výroby z hliníkového predkompaktu. Opis akým spôsobom prebieha penenie je pod videom.

Nakoľko z roztavenej hliníkovej zliatiny nie je možné pripraviť stabilnú penu (podobne ako to nie je možné z čistej vody), pri speňovaní je potrebné okrem peniaceho činidla vyvíjajúceho plyn použiť ďalšie prísady, ktoré stabilizujú vytvárajúce sa steny pórov a zabraňujú tak ich zániku alebo kolapsu.

Najčastejšie sa to robí prídavkom nerozpustných keramických častíc veľkosti cca. 20 µm, ktoré sa pri speňovaní prednostne ukladajú na povrchu steny póru a stabilizujú ju podobným spôsobom ako je stabilizovaná tehlová klenba.

Pri príprave súčiastok z penového hliníka metódou práškovej metalurgie (zmiešanie práškov a peniaceho činidla a skompaktovanie zmesi do polotovaru- „foamable precursor material“ lisovaním za tepla, extrudovaním, valcovaním prášku alebo inou metódou) je možné zvyšovať viskozitu taveniny prísadou disperzných oxidov, ktoré významne zhoršujú drenáž taveniny v stene póru a chránia ju tým pred stenčovaním a následným kolapsom.
Ultrajemné oxidy sa rovnomerne do taveniny primiešať nedajú, a preto sa v nej musia vytvoriť vnútornou oxidáciou. Kvôli stabilite peny sa do zliatiny nemusí nič pridávať, pretože tavenina je stabilizovaná jemnými fragmentmi oxidov, ktoré pochádzajú z povrchu použitého prášku hliníka alebo jeho zliatiny.

Ďalší článok: Penový hliník