Pridal/a Peter Oslanec dňa Pi, 09/21/2007 - 09:07
Horčíkové zliatiny zaznamenávajú v období posledných 10 rokov priemyselný boom. Horčík je však so svojou mernou hmotnosťou 1,7 g.cm-3 takmer o tretinu ľahší ako hliník. Automobilový priemysel sa na horčík obracia s určitou nádejou vzhľadom na zníženie hmotnosti automobilov.
 
Komerčne vyrábané zliatiny horčíka sa označujú podľa noriem ASTM. Poďme pekne po poriadku. Máme zliatinu ozančenú AZ91. Jedná sa o horčíkovú zliatinu z dvomi hlavnými legujúcimi prvkami A a Z. A označuje hliník (Aluminium) a Z zinok (Zinc). Ďalšími legujúcimi prvkami (aj ich označenie) sú bizmut B, meď C, kadmium D, kov vzácnej zeminy E, železo F, tórium H, zirkón K, lítium L, mangán M, nikel N, olovo P, striebro Q, chróm R, kremík S, cín T, ytrium W, antimón Y. Čísla 9 a 1 (nejedná sa o 91) označujú množstvá dvoch hlavných legujúcich prvkov. V prípade AZ91 ide o 9% hliníka a 1% zinku.
 
 
V prípade dodatočných informácií sa ku tomuto označeniu dajú pridať ešte dve súčasti. Napríklad AZ91E-T6. Písmeno E označuje, že táto zliatina je piatou v poradí zo štandardizovaných zliatin s prídavkom 9% Al a 1% Zn. T6 je ako pri väčšine kovových zliatin označenie tepelného spracovania. Napríklad:
F - z výroby
O - žíhanie
T4 - rozpúšťacie žíhanie
T5 - len umelé stárnutie
T6 - rozpúšťacie žíhanie a nasledovné stárnutie
atď.
 
 
Príklady ďalších zliatin horčíka sú AZ91D, AM60B, AS21X1, AM50 atď.