Pridal/a Peter Oslanec dňa Ut, 09/11/2012 - 07:48

Zúčastnil som sa prezentácie videomikroskopu od firmy KEYENCE, kde bol prezentovaný dnes už starší model VHX-1000. Jedná sa o univerzálny optický systém, ktorý v sebe spája viacero výhod rôznych meracích systémov. Na prezentácii nám boli odprezentované jeho základné vlastnosti vhodné na metalografické a fraktografické pozorovanie.

Medzi základné vlastnosti tohoto optického systému patria:
- veľká hĺbka ostrosti - vďaka kvalitnej optike a digitálnemu skladaniu obrazu je možné zachytiť veľkú pozorovanú oblasť s veľkou hĺbkou ostrosti, čím je možné získať kvalitnú topografickú obrazovú informáciu o pozorovanom objekte, je to vhodné najmä pre rôzne lomové plochy, vyhodnocovanie opotrebenia nástrojov atď.,
- pozorovanie pod rôznymi uhlami - optický systém je možné nakláňať pomocou stojana a tým meniť os pozorovania objektu,
- vysoké rozlíšenie - pomocou systému skladania pixlov je možné získať rozlíšenie až 54 MPix,
- zlepšenie optického výstupu - mikroskop je po softvérovej stránke vybavený rôznymi korekčnými nástrojmi na zlepšovanie výstupnej obrazovej informácie. Počas prezentácie bolo zreteľne jasné, že vystupujúci obraz je vo vysokej optickej kvalite. Boli odprezentované aj nastroje na elimináciu odrazu svetla z kovovej plochy, projekcia pomocou posunu svetla - čiastočné osvetlenie dokáže zvýrazniť nektoré topografické prvky povrchu pozorovaného objektu,
- zväčšenie od 0x do 5000x - meranie od makro až po mikro, realizované cez vymeniteľné objektívy
- rôzne druhy kontrastov - pozorovanie v prechádzajúcom svetle (vhodné pre biologické vzorky), pozorovanie v polarizovanom svetle, pozorovanie s diferenciálnym interferenčným kontrastom

Optický systém je možné použiť aj na online a offline merania pomocou bodových, čiarových a plošných metód na kvantitatívnu metalografickú analýzu, systémové (kvalitárske) merania, fraktografickú profilometriu atď. Vstavané programové funkcie dokážu pomôcť pri vyhodnocovaní štatistiky a tvorbe reportov z meraní.

Všetky dostupné informácie o tomto optickom systéme nájdete na stránke výrobcu. Tento článok je len malým oboznámením čitateľov s týmto video optickým systémom. V ďalšej časti nájdete pár ukážkových obrázkov z pozorovania obrábacieho nástroja pomocou tohoto optického systému.


100 x zväčšená špička obrábacieho nástroja, zreteľné sú rezné plochy zbiehajúce sa v špičke nástroja.


 

3D togografia plôch nástroja.

Farebne odlíšený výškový profil nástroja, modrá plocha je nulová hladina od ktorej sa meria výškový profil.

Plošný rez cez nástroj, na priloženom grafe je viditeľný líniový profil reznej hrany nástroja.

Pomocou mikroskupu je možné sledovať fraktografické prvky opotrebovaných plôch na nástrojoch.