Pridal/a Peter Oslanec dňa Ne, 05/11/2008 - 00:00

Naučíme sa používať nástroj programu ImageJ Straight line selection. Tento nástroj umožňuje vyberať a merať dĺžkové charakteristiky zvoleného objeku obrázku.

Prvým krokom je zadefinovanie si mierky na to aby program dokázal merať vybrané objekty v reálnych veličinách. Poprípade môžeme tento krok aj preskočiť ak chceme merať iba v pixloch. Mierku nastavíme nástrojom Straight line selection v nastavení mierky Set scale. Je dobré pri výbere mierky priblížiť mierku na čo najväščiu obrazovku aby sme ju nastavili čo najpresnejšie (Obr.2).

Obr. 2 Zväčšená mierka

Druhým krokom je nastavenie si charakteristík, ktoré chceme odmerať. V našom prípade nám ide o jednoduchú dĺžku takže pri nastavovaní charakteristík, ktoré chceme merať nemusíme nič zaškrtnúť (Obr.3).

Obr.3 Nastavenie meraných charakteristík 

Samotné meranie je jednoduché. Nástrojom na meranie dĺžky natiahneme rozmer, ktorý chceme odmerať a meranie sa nám zapíše do tabuľky meraní. ImageJ má v sebe zabudovanú jednoduchú štatistiku, ktorá nám dokáže z nameraných údajov urobiť priemer a odchýľku a aj distribúciu hodnôt merania (Obr.4).

Obr.4 Namerané údaje a vyhodnotenie

Jednoduchým meraním sme prišli na to, že boridová vrstva má 48±2 μm. Stránka výrobcu udáva údaj 50 μm.

Meranie bolo vykonané pomocou programu ImageJ 1.38 v operačnom systéme GNU/Linux Ubuntu 8.04. V prípade bližších informácií kontaktujte autora článku (nezabudnite uviesť spätný kontakt).