Pridal/a Peter Oslanec dňa So, 10/10/2009 - 17:06

Metódy metalografickej prípravy vzoriek sú také staré ako samo materiálové inžinierstvo. Histórii sa venujú rôzne zdroje. Stačilo by spomenúť, že okolo prvoautorstva modernej metalografickej prípravy sa stále vedú rôzne polemiky. Prvé postupy blízke dnešným používali už v 17. storočí na štúdium kovov.

Metalografická príprava vzoriek patrí k deštrukčným spôsobom prípravy vzoriek. Povrch vzorky musí byť pripravený: brúsením, leštením a leptaním na to aby sa zo vzorky dalo povedať aké jednotlivé oblasti záujmu obsahuje. Dnes existuje značné množstvo nedeštruktívnych spôsobov analýzy vzoriek ale metalografická príprava je stále prístrojovo a technicky menej náročná. Metalografickej príprave vzoriek sa venujú normy normy ISO a ASTM (kažná nomenklatúra krajiny má dané označenie pre daný metalografický postup).

Základnými zariadeniami na metalografickú prípravu vzoriek sú brúska a leštička. Existují viacerí výrobcovia brúsok a leštičiek určených na metalografickú prípravu ale vo všeobecnosti sa jedná o rotačný člen na ktorom je umiestnená rovná plocha, kam sa ukladajú brúsne a leštiace prípravky. Na brúsenie sa používajú brúsne papiere s normalizovanou drsnosťou, na leštenie sa používajú leštiace plátna, dosky, na ktoré sa nanášajú leštiace pasty, roztoky a emulzie s normalizovanou veľkosťou leštiaceho agenta. Sem patria rôzne diamantové pasty, oxidické emulzie a roztoky , ktorých hlavnou vlastnoťou je vyššia tvrdosť častíc ako je tvrdosť povrchu leštenej vzorky.

Brúsením odobereme z povrchu vzorky materiál na to aby sme mohli vzorku leštiť. Leštením sa vzorka pripraví na to aby sme mohli vzorku charakterizovať pomocou nejakej kvantitatívnej alebo kvalitatívnej metódy. Najbežnejšou praxou je pozorovanie takto pripravenej vzorky pod svetelným metalografickým mikroskopom. Na takto pripravenej vzorke dokážeme určiť jednotlivé štruktúrne charakteristiky, ktorými sa dá určiť približne typ materiálu, stav materiálu, jeho tepelno-deformačná história a veľa iných údajov.