Report z úvodnej prednášky o materiálovom inžinierstve na strednej škole

Dňa 29.10.2007 sa na Gymnáziu Martina Hattalu v Trstenej (GMH) uskutočnila úvodná prednáška v rámci projektu „ambasádor“ Ústavu materiálov Materiálovotechnologickej (MTF) fakulty STU so sídlom v Trnave. V doobedňajších hodinách boli na prednáške zúčastnení študenti a študentky tretieho ročníka z triedy zameranej na informatiku, poobede bola prednáška zopakovaná pre maturantov s rovnakým zameraním. Prednášajúcimi boli dvaja doktorandi technických materiálov, pričom jeden pôsobí priamo na Ústave materiálov MTF a druhý z nich rieši svoju ašpirantskú prácu na Ústave materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Počas jeden a pol hodinovej prednášky, ktorá viac inklinovala ku vzájomnej diskusii so študentmi, sa venovali objasneniu programu „ambasádor“, pomocou ktorého chcú jednotlivé ústavy zvýšiť kvalitu študentov prvého ročníka vo svojich odboroch. Špeciálne bola prednáška venovaná materiálovému inžinierstvu, charakteristike materiálového inžiniera, možnostiam zamestnania odborníkov vyštudovaných v tomto zaujímavom odbore. Vysoký dôraz bol kladený na možnosť a v budúcnosti povinnosť každého študenta technických materiálov vycestovať na študijnú stáž do jednej zo zahraničných škôl, či vedeckých inštitúcií a taktiež na možnosti pracovať v oblasti výskumu a vývoja, ktorý je v tejto oblasti nesmierne dôležitý. V prezentácii, ktorú je možné si stiahnuť tu boli študenti názorne oboznámení s rôznymi materiálmi a ich použitím vo viacerých oblastiach.

 Úvodná motivačno – odborná prednáška ukázala (vyplýva to z diskusie prednášajúcich zo študentmi), že v dnešnej dobe je veľmi dôležitý prístup vysokých škôl ku študentom stredných škôl. Študenti si totiž väčšinou vyberajú vysokú školu a odbor podľa zvučnosti mena školy, prípadne preto, lebo na nich študuje niekto zo súrodencov a podobne. Veľké množstvo študentov, ktorí nie sú rozhodnutí a nemajú známych medzi vysokoškolákmi je odkázaných na pár riadkov, ktoré vysoké školy o danom študijnom odbore uverejnia na propagačných letákoch, či na webe. Prečo by sa však mal mladý človek rozhodnúť o svojom živote iba na základe pár riadkov?!!!

 Študenti tretieho ročníka, ktorí sa zúčastnili na úvodnej prednáške budú ďalej odborne vedení v rámci programu „ambasádor“ v oblasti materiálového inžinierstva podľa osnov, ktoré boli uverejnené v článku „Rozbieha sa program ambasádor MTF“. Postupne sa dozvedia v zjednodušenej forme o všetkom, čo sa musí budúci odborník v oblasti materiálového inžinierstva naučiť a potom bude už len na nich, či sa rozhodnú tento odbor študovať. Maturanti budú vedení skrátenou formou, nakoľko séria prednášok je rozdelená do troch semestrov. Pre ich záujem však bude vytvorená zhutnená forma osnov prednášok. Celkový dojem prednášajúcich zo študentov, ktorí sa na prednáške zúčastnili je dobrý, ba priam prekvapivý. Mnohí zo študentov tretieho ročníka GMH sú zdatnejší vo fyzike a v matematike ako študenti prvého ročníka na väčšine vysokých škôl technického zamerania. Preto je potrebné týchto študentov zaujať a presvedčiť ich, že materiálové inžinierstvo je odbor, kde môžu svoje vedomosti a šikovnosť naplno využiť.