Briketovanie kovového trieskového odpadu

Písané na základe diskusného dopytu po informácii, naneštastie neviem komu odpoveď odoslať.

Briketovanie trieskového odpadu je pomocná recyklačná metóda, ktorá dokáže v určitej miere zvýšiť výťažnosť kovu pri recyklácii. Je to vďaka zvýšenému objemu odpadu, ktorý vstupuje do klasických recyklačných pretavovacích metód, vďaka čomu nedochádza k takej miere prehorievaniu a oxidácii jednotlivých triesok.

BUNKOVÉ TELESÁ: pevné peny a štruktúry honeycomb

Autorom článku je Vladimír Goga.

Bunkové telesá alebo materiály sú relatívne novým typom materiálov, ktoré si pre svoje špecifické vlastnosti, dané prevažne ich štruktúrou, našli široké uplatnenie v priemysle. Majú malú hmotnosť, nízku tepelnú a elektrickú vodivosť, malú tlakovú tuhosť, dobré absorpčné vlastnosti a pod.

Videomikroskop KEYENCE VHX-1000

Zúčastnil som sa prezentácie videomikroskopu od firmy KEYENCE, kde bol prezentovaný dnes už starší model VHX-1000. Jedná sa o univerzálny optický systém, ktorý v sebe spája viacero výhod rôznych meracích systémov. Na prezentácii nám boli odprezentované jeho základné vlastnosti vhodné na metalografické a fraktografické pozorovanie.

Výroba šperkov z drahých kovov (rozhovor)

Viac krát sa ku nám dostala otázka, či vieme niečo o drahých kovoch, o ich výrobe a chemickom zložení. Niečo vieme, ale viac menej iba teoreticky. Podarilo sa nám nájsť odborníka z praxe, ktorému sme položili pár informačných a aj niekoľko odbornejších otázok.

Mohol by si sa nám trocha predstaviť? Firma v ktorej pracuješ vyrába šperky z rôznych materiálov. Ktoré sú to a prečo práve tieto materiály?

Zváranie trením (Friction stir welding FSW) (premiešavacie zváranie trením)

Zváranie trením je zváracia technógia, ktorá spája materiál bez natavenia spájaných materiálov a tým nedochádza k negatívam spojeným s procesom tuhnutia vo zvarovom kove, akými sú vnesenie vmestkov, inherentné chyby pri tuhnutí -stiahnutiny, pórovitosť, naplynenie, segregácia prvkov, difúzne procesy vedúce k degradácii mikroštruktúrnych zložiek atď. Technológia FSW bola vyvinutá na základne požiadaviek leteckého priemyslu pre zváranie hliníkových zliatin, práve z dôvodu zložitých podmienok zvárania všetkých typov hliníkových zliatin.

Stránky

Subscribe to Materials engineer | Materiálový inžinier RSS