Dislokácie - bez nich to jednoducho nejde

Označovanie zliatin hliníka

Zliatiny hliníka môžeme rozdeliť ako väčšinu kovových materiálov, ktoré sa používajú na priemyslenú výrobu, na zliatiny určené na odlievanie (cast alloys), zliatiny určené na tvárnenie, kovanie (wrought alloys) a špeciálne zliatiny. V označovaní týchto zliatin nie je neustále navrhnutý jednotný systém.

Zliatiny určené na tvárnenie, kovanie.

Zliatiny elektrických odporov

Tvarová pamäť kovových materiálov

Niekoľko zliatin kovových materiálov vykazuje zaujímavú vlastnosť. Dokážu si zapamatať tvar v ktorom boli vyrobené a po určitej deformácii sa spätne do pôvodného tvaru vrátiť. Nazývame to "jav tvarovej pamäti".

Materiály elektrických kontaktov

Stránky

Subscribe to Materials engineer | Materiálový inžinier RSS