Report z úvodnej prednášky o materiálovom inžinierstve na strednej škole

Ni a jeho zliatiny v priemysle

Komerčné formy niklu a zliatin na báze niklu sú austenitického charakteru a sú v praxi používané najmä pre ich odolnosť voči vysokým teplotám a vodnej korózii.

 

Čistý a nízko-legovaný komerčne dodávaný nikel

Niklové zliatiny

Výroba 3D modelov dnes a v budúcnosti

Technológia budúcnosti, s ktorou sa môžeme stretnúť už dnes. 3D tlač je jednoduchý nápad, ktorý vznikol koncom 80. rokov. Je spojený s rozvojom počítačov a CAD modelovaním. Počítače sa však stali dostatočne výkonné až koncom 90. rokov. CAD model sa rozloží na jednotlivé vrstvy, podľa ktorých pracuje hlava zariadenia, ktorá nanáša jednotlivé vrstvy na seba. Tieto vrstvy môžu byť spájané rôznymi spôsobmi. Závisí to od typu materiálu.
 
Rozdelenie je podľa wikipedie nasledovné:

Označovanie zliatin horčíka

Horčíkové zliatiny zaznamenávajú v období posledných 10 rokov priemyselný boom. Horčík je však so svojou mernou hmotnosťou 1,7 g.cm-3 takmer o tretinu ľahší ako hliník. Automobilový priemysel sa na horčík obracia s určitou nádejou vzhľadom na zníženie hmotnosti automobilov.
 

Stránky

Subscribe to Materials engineer | Materiálový inžinier RSS