Venturiho dýza

Venturi dýza pozostáva z hladkostennej rúry so zúženým prierezom, napr. pomocou dvoch oproti sebe orientovaných kužeľov, ktoré sú v mieste s rovnakým priemerom spojené. Na tomto mieste je aj miesto odberu média.
Princíp:

Damašská oceľ

V nejakej diskusii na internete som sa dočítal o tom ako autor vyzdvihoval kvalitu starovekej ocele nad kvalitu ocele vyrábanú vo VSŽ Košice. Vedel uviesť však iba jeden príklad: Damašskú oceľ. Čo bolo na nej také špeciálne, že sa jej "kvalita" traduje až do dnes?
 
 

Ako z grafu vytiahnuť údaje?

Určite ste sa niekedy stretli s problémom, že ste potrebovali použiť do výpočtov údaj, ktorý bolo potrebné vytiahnuť z grafu z literatúry. Obyčajne sú grafy v literatúre čo najmenšie a čo namenej čitateľné.
 
 

Stránky

Subscribe to Materials engineer | Materiálový inžinier RSS