Tričká s motívom Fe-Fe3C

Naše tričko s motívom binárneho diagramu Fe-Fe3C ponúkame skoro od vzniku projektu materialing.com. Vďaka nákupu tohoto trička podporíte neziskový projekt materialing.com, financie sú použité na údržbu systému a na výdavky spojené s publikovaním informácií.

Ekologický materiál - polymérny kompozit s konopným vláknom

Pri potulkách svetom materiálov môžete niekedy naraziť aj na celkom zaujímavé riešenia. Jedným z nich sú kompozity na báze polymér– konopné vlákno. Konopné vlákno začína byť zaujímavé hlavne z hľadiska trvalo udržateľného rozvoja a to aj z dôvodu relatívne obnoviteľného zdroja suroviny.  Vo svete sa začína zvyšovať záujem o prírodné vlákna a biopolyméry, a to z viacerých dôvodov. Na konci životného cyklu sú tieto technické materiály biodegradovateľné a pri ich spaľovaní je možné získať energiu (19 MJ/kg oproti 1,7 MJ/Kg pre sklenené vlákno) [1].

Microstructure Analysis of Zinc and Zinc Alloys

Authors: N. Luptáková1, M. Benák2, Ľ. Hajduchová1, F. Pešlová1

1Faculty of Industrial Technologies, University of Alexander Dubček in Trenčín, I. Krasku 1809/34, 020 01 Púchov, Slovakia, natalia.luptakova@fpt.tnuni.sk, peslova@fpt.tnuni.sk, hajduchova@fpt.tnuni.sk

Kovové materiály automobilových konštrukcií - II Karoséria a karosárenské plechy

Minulý rok uplynulo presne 60 rokov od pridelenia patentu s názvom “motorové vozidlo, určené predovšetkým na prepravu osôb“. Zmyslom tohto patentu bol návrh novej konštrukcie kabíny s kontrolovanou deformáciou. Táto priekopnícka inovácia sa stala základom pri vývoji všetkých dnešných karosérii automobilov, a poukazuje na ich najdôležitejšiu úlohu, ktorou je okrem dizajnovej atraktivity, predovšetkým poskytnutie pasívnej bezpečnosti posádke vozidla.

1. Karoséria a karosárske plechy automobilov

Vybrané spektroskopické metódy využívané v analýze historických maliarskych diel

Autormi článku sú Ľubomír Vančo a Magdaléna Kadlečíková.

Úvod

Stránky

Subscribe to Materials engineer | Materiálový inžinier RSS