Súťaž 2011

Súťaž bola ukončená bez jediného prihláseného súťažiaceho.

Portál Materialing vyhlasuje súťaž s názvom: Použitie opensource nástrojov pri riešení problémov v materiálovom inžinierstve.

Tags:

Skratky v elektrónovej mikroskopii

Cieľom príspevku je poskytnúť abecedný zoznam skratiek, ktoré sa často alebo ojedinele vyskytujú v odborných textoch o elektrónovej mikroskopii a jej technikách. Slovné rozpísanie skratiek zostáva v angličtine, keďže nie všetko je možné vysvetliť troma – štyrmi slovami. Do zoznamu boli zahrnuté aj skratky týkajúce sa niektorých analýz a ich matematického aparátu.

A

A/D – Analog to Digital converter

ACF – Absorption Correction Factor

ACSEM – Aberration Corrected Scanning Electron Microscope

ADC – Analog to Digital Converter

Kovové materiály automobilových konštrukcií – I. Motor a jeho súčasti

Príspevok je prvým dielom z pripravovanej série článkov o materiáloch používaných v automobiloch. Pre stručnosť sú opísané iba materiály najdôležitejších súčastí spolu s typom ich namáhania. Prvý diel je venovaný motorovým súčastiam: Hlava valcov, blok valcov, kľukový hriadeľ, vačkový hriadeľ, piesty, piestne krúžky, ventily, pružiny ventilov, sedlá ventilov, turbodúchadlo, ojnica, výfukové potrubie.

1. Úvod

Materialing.com na Bielej stope 2011

Webportál materialing.com mal tento rok na športovej udalosti európskeho významu Biela stopa 2011 svojho zástupcu. Ing. Andrej Véber nás reprezentoval na 25 km trati vo voľnom štýle, kde obsadil krásne 72. miesto s časom 3h 59min 3s v kategórii K.

Za to mu patrí náš obdiv a vďaka. Preto sme sa rozhodli, že pri takýchto príležitostiach budeme našich zástupcov oceňovať Certifikovaným poďakovaním, keďže veríme, že práve Andrej Véber sa stal prvým z mnohých.

Metalurgická príprava intermetalickej zliatiny Ti-Al-Ta časť 2

Stránky

Subscribe to Materials engineer | Materiálový inžinier RSS