O nás

Materiálový inžinier je elektronická publikácia, s ISSN 1337 - 8953 s nepravidelnou webovou aktualizáciou, zaoberajúca sa materiámi a technológiami. Stránky sú v prvom rade zamerané na vytvorenie informačnej databázy pre študentov materiálového inžinierstva a príbuzných odborov a chcú ponúknuť širokej verejnosti populárno-náučným spôsobom informácie o materiáloch. V druhom rade je publikácia zameraná na možnosť publikácie článkov autorov, ktorí začínajú so svojou publikačnou kariérou a chcú aby sa ich články dostali aj ku laickej verejnosti.  Naším hlavným krédom je: "relevantné infrormácie zadarmo", čo naše kroky vždy vedie k tomu aby sme sa spoliehali na chuť jednotlivcov a skupín s nami spolupracovať v rámci dobrovoľníctva, bez finančnej podpory. Financovanie niektorých aktivít si zabezpečujeme vlastnými zdrojmi (poradenstvo, predaj tématických tričiek). Hostovanie stránok poskytuje v rámci projektu freeweb.sk webhostingová spoločnosť Websupport. V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle .
V rámci našej činnosti sme v rokoch 2008-2010 vydali zbierku článkov v rámci časopisu
Redakcia:
Marek Gebura - šéfredaktor
Andrea Adamčíková - PR, inzercia
Peter Oslanec - vydavateľská činnosť, admistrátor
Externá spolupráca:
Vladimír Girman - editor
 
Publikácia je založená na jadre redakčného systému Drupal. Drupal je flexibilný systém správy obsahu, ktorý poskytuje svoje možnosti na báze modulov. Drupal vyvíja celosvetová komunita vývojárov. Tento systém je poskytovaný zadarmo. Bližšie informácie získate na domovskej stránke projektu Drupal.
 
About us
 
Materials engineer | Materiálový inžinier is irregularly updated electronic publication ISSN 1337-8953, dealing with materials and technology (non-commercial volunteering publishing). Pages are aimed at creating a web-based database for students of Materials Engineering and related disciplines and to offer the general public, non-didactic way information about materials. The option to publish the electronic publication provides Peter Oslanec - ENTOS. If you have any questions, please contact us here.
 
Some articles are in English language. If you want to join our publishing team please contact us.
 
Publishing
Marek Gebura - Editor in Chief
Andrea Adamčíková - PR, adds
Peter Oslanec - publisher, administration
 
External cooperation:
Vladimír Girman - editor