Technologické poradenstvo

Ponúkame službu technologického poradenstva pre rôzne okruhy priemyselnej činnosti. Služba zahŕňa oboznámenie sa so zadávateľovým problémom, návrh riešenia problému, realizáciu riešenia, zhodnotenie. Aplikáciu riešenia si zadávateľ zabezpečuje sám, poprípade s našou súčinnosťou.

Pre zádávateľov zostavujeme riešiteľské kolektívy z odoborníkov z praxe a akademickej sféry, tak aby bol problém pokrytý v čo najväčšom rozsahu a vyhovoval jeho potrebám. Zostavenie riešiteľského kolektívu konzultujeme so zadávateľom.

Počas nášho pôsobenia (od roku 2005) sme poskytli poradenstvo mnohým dopytom po informáciách z oblasti materiálov a technológií. Oslovili nás firmy Fagorederlan Slovensko, Slovzink a.s., Brovedani Slovakia, Delta Electronics (Slovakia) s.r.o., Vacuumschmelze, obchodnyserver.sk, vyroba.eu, praceskovmi.sk, lepcsok.eoldal.hu a desiatky súkromných dopytovateľov informácií.

Hlavné oblasti poradenstva:
- materiálové vlastnosti
- technologické parametre
- poradenstvo pri meraní technologických parametrov (zlievanie, tvárnenie, zváranie, obrábanie, korózia)
- poradenstvo pri meraní materiálových parametrov
- informácie technického charakteru pre vaše webové projekty
- reserše z rôznych technologických oblastí
- technické preklady (AJ/NJ/HU/SJ)

Ďalšie informácie získate na telefónnom čísle , kontaktná osoba Peter Oslanec.