Pridal/a Peter Oslanec dňa Po, 04/18/2011 - 08:42
Súťaž bola ukončená bez jediného prihláseného súťažiaceho.

Portál Materialing vyhlasuje súťaž s názvom: Použitie opensource nástrojov pri riešení problémov v materiálovom inžinierstve.

Do súťaže je možné sa zapojiť prihlásením svojho projektu (kontakt) do 30. septembra 2011. Vyhodnotenie prihlásených projektov sa uskutoční 30. októbra 2011. Tématicky je projekt obmedzený na tématiku materiálového inžinierstva -  fyzikálne, mechanické, štruktúrne vlastnosti materiálu, dizajn materiálu, modelovanie štruktúr, modelovanie mechanických vlastností atď. Autor nie je obmedzený prakticky ničím.

Do využitia opensource pri riešení problémov sa neráta spracovanie projektu do grafickej formy (dokument) a ani spracovanie získaných údajov do grafickej formy (tabuľky, grafy). Tieto skutočnosti však môžu v konečnom dôsledky zavážiť. Hodnotené budú - výber a hĺbka pochopenia opensource nástroja a jeho implementácia do procesu riešenia problému.

Príklady:
- Salome Meca - numerická simulácia
- oof2 - modelovanie mikroštruktúr
- euler, scilab - numerické výpočty

Cena pre víťaza je 2x mužské L tričkoFe-Fe3C v čiernom a bielom prevedení a kniha Náuka o materiálu I.

 

Tags