umenie

Vybrané spektroskopické metódy využívané v analýze historických maliarskych diel

Autormi článku sú Ľubomír Vančo a Magdaléna Kadlečíková.

Úvod

Subscribe to RSS - umenie