metalurgia

Metalurgická príprava intermetalickej zliatiny Ti-Al-Ta časť 2

Metalurgická príprava intermetalických zliatin Ti-Al-Ta časť 1

Príprava intermetalickej zliatiny Ti-46Al-8Ta reakčným spekaním a tavením

Na prípravu zliatiny Ti-46Al-8Ta (at.%) sme využili metódu reakčného spekania a tavenia v plazmovej peci. Mikroštruktúru po reakčnom spekaní tvoria častice nerozpusteného tantalu a heterogénna zmes Ti a Al. Relatívna hustota lisovaných vzoriek sa v závislosti na lisovacom tlaku mení od 77 do 92 %. Po spekaní sa znižuje na hodnotu 51 až 68 %. Pri teplote 684 °C dochádza k exotermickej reakcii, čím sa zvýši teplota spekaných vzoriek na 1141 °C. Optimalizované podmienky lisovania (430 MPa) a spekania (1000 °C/0,33 h) umožňujú pripraviť ingot vhodný na tavenie.

Subscribe to RSS - metalurgia