fázové premeny

Precipitácia a precipitačné vytvrdzovanie

Autorom článku je Libor TRŠKO, libor.trsko(ZAVINAC)ltmetal(BODKA)net

Precipitácia je často sa vyskytujúci pojem najmä v oblasti vytvrdzovania hliníkových zliatin. V skutočnosti nachádza oveľa širšie uplatnenie pri spracovaní rôznych zliatin nielen za účelom zmeny ich mechanických ale aj ostatných fyzikálnych vlastností. V uvedenom článku je zhrnutá fyzikálna podstata, priebeh a využitie precipitačného vytvrdzovania.

Úvod

Všeobecne o fázových premenách v kovoch

Jedna z príčin širokého uplatnenia kovových materiálov spočíva v širokej škále mechanických vlastností, ktoré poskytujú. Tieto ich vlastnosti vieme ovládať rôznymi spôsobmi. Jeden zo spôsobov regulácie je cez riadenie podmienok fázových premien.

1. Úvod 

Izotermické premeny v kovových materiáloch

Izotermické premeny boli v kovových materiáloch pozorované už začiatkom 40 – tych rokov minulého storočia. Od začiatku ich objavenia boli vyslovené teórie na ich vysvetlenie, ktoré sa zamerali na popis nukleácie a rastu zárodku, a do dnešných čias sa nejako zásadne nezmenili. V súčasnosti možno povedať, že doposiaľ neexistuje plne uspokojivá teória popisujúca izotermické transformácie.
 
Subscribe to RSS - fázové premeny