vlákno

Ekologický materiál - polymérny kompozit s konopným vláknom

Pri potulkách svetom materiálov môžete niekedy naraziť aj na celkom zaujímavé riešenia. Jedným z nich sú kompozity na báze polymér– konopné vlákno. Konopné vlákno začína byť zaujímavé hlavne z hľadiska trvalo udržateľného rozvoja a to aj z dôvodu relatívne obnoviteľného zdroja suroviny.  Vo svete sa začína zvyšovať záujem o prírodné vlákna a biopolyméry, a to z viacerých dôvodov. Na konci životného cyklu sú tieto technické materiály biodegradovateľné a pri ich spaľovaní je možné získať energiu (19 MJ/kg oproti 1,7 MJ/Kg pre sklenené vlákno) [1].

Subscribe to RSS - vlákno