turbíny

Lopatky vysokotlakového stupňa spaľovacích turbínových motorov

V predkladanom článku sú zhrnuté vybrané základné poznatky z oblasti vývoja a použitia turbínových lopatiek používaných napríklad vo vysokotlakovom stupni plynových spaľovacích turbínových motorov v leteckom priemysle.

1 Úvod

Tags:

Subscribe to RSS - turbíny