penový hliník

Princíp výroby penového Al

Ako vyzerá príprava penového hliníka? Toto krátke video sa snaží ukázať princíp výroby z hliníkového predkompaktu. Opis akým spôsobom prebieha penenie je pod videom.

Penový hliník

Penový hliník [1] je špeciálnym spôsobom pripravený vysoko porézny materiál na báze hliníka a jeho zliatin, dosahujúci hustotu v intervale 0,3-1 g.cm-3. Vyznačuje sa vysokou tuhosťou, schopnosťou absorbovať veľké množstvo deformačnej energie pri nízkych napätiach, tlmí hluk, vibrácie a umožňuje tieniť elektromagnetické vlnenie.
 
Subscribe to RSS - penový hliník