rozťažosť

Teplotná rozťažnosť materiálov

Teplotná rozťažnosť materiálov je momentálne "najviditeľnejšia" vlastnosť materiálov, keďže teploty dosahujú na slnku až 40 ˚C. Teplotná rozťažnosť materiálu je objemová odpoveď materiálu na zvyšujúcu sa teplotu. Atómy materiálu pri zvyšovaní teploty kmitajú vo väčších vzdialenostiach od rovnovážnych polôh a tým dochádza k zmene objemu materiálu.
Subscribe to RSS - rozťažosť