mechanické legovanie

Mechanické legovanie z pohľadu fyzikálnej metalurgie

Zliatiny možno pripraviť nielen pomocou tavby, ale aj za použitia sily deformáciou zmesí rôznych druhov práškov (Obr. 1). Použitím tejto metódy možno v mikroštruktúre relatívne homogénne prerozdeliť oxidické fázy. Disperzne spevnené legujúce prášky sú potom pomocou izostatického lisovania za tepla a pretlačovania formované do výslednej tuhej hmoty, ktorá sa vyznačuje veľmi jemnozrnnou štruktúrou. Následným rekryštalizačným žíhaním možno dosiahnuť hrubšie zrno, prípadne jemné rovnoosé zrná.

Subscribe to RSS - mechanické legovanie