meranie vrstiev

ImageJ - používame nástroj Straight line selection

Naučíme sa používať nástroj programu ImageJ Straight line selection. Tento nástroj umožňuje vyberať a merať dĺžkové charakteristiky zvoleného objeku obrázku. Ukážeme si to na príklade boridovej vrstvy (Obr.1).

Obr.1 Boridová vrstva na oceli

Subscribe to RSS - meranie vrstiev