ImageJ

ImageJ - používame nástroj Straight line selection

Naučíme sa používať nástroj programu ImageJ Straight line selection. Tento nástroj umožňuje vyberať a merať dĺžkové charakteristiky zvoleného objeku obrázku. Ukážeme si to na príklade boridovej vrstvy (Obr.1).

Obr.1 Boridová vrstva na oceli

ImageJ - nástroj pre prácu s obrázkami mikroštruktúr

ImageJ je nástroj, ktorý vám môže pomôcť pri práci s obrázkami mikroštruktúr. Poskytuje nástroje na analýzu mikroštruktúry. Samozrejme, že sa to nedeje automaticky, ale je potrebná určitá interakcia s programom. Tento program poskytuje aj možnosť tvorby makier.

Tags:

Subscribe to RSS - ImageJ