Najnovší obsah

TypNázovAutorOdpovedePosledná zmena
ArticleDislokácie II Marek Gebura0pred 7 rokov 5 mesiacov
ArticleDislokácie - bez nich to jednoducho nejde Marek Gebura0pred 7 rokov 5 mesiacov
ArticleZliatiny elektrických odporov Marek Gebura0pred 7 rokov 5 mesiacov
ArticleMateriály elektrických kontaktov Marek Gebura0pred 7 rokov 5 mesiacov
ArticleReport z úvodnej prednášky o materiálovom inžinierstve na strednej škole Marek Gebura0pred 7 rokov 5 mesiacov
ArticleNi a jeho zliatiny v priemysle Marek Gebura0pred 7 rokov 5 mesiacov
ArticleNiklové zliatiny Marek Gebura0pred 7 rokov 5 mesiacov
ArticleMartenzit Marek Gebura0pred 7 rokov 5 mesiacov
ArticleSkratky v elektrónovej mikroskopii Vladimír Girman0pred 7 rokov 5 mesiacov
ArticleKovové materiály automobilových konštrukcií - II Karoséria a karosárenské plechy Vladimír Girman0pred 7 rokov 5 mesiacov
ArticleKovové materiály automobilových konštrukcií – I. Motor a jeho súčasti Vladimír Girman0pred 7 rokov 5 mesiacov
ArticleRecipročná mriežka Vladimír Girman0pred 7 rokov 5 mesiacov
ArticleVäzby v tuhých látkach Vladimír Girman0pred 7 rokov 5 mesiacov
ArticleKvázikryštály Vladimír Girman0pred 7 rokov 5 mesiacov
ArticleKvapalné kryštály Vladimír Girman0pred 7 rokov 5 mesiacov
ArticleUrýchľovač častíc XFEL a jeho význam pre materiálové inžinierstvo Vladimír Girman0pred 7 rokov 5 mesiacov
ArticleVšeobecne o fázových premenách v kovoch Vladimír Girman0pred 7 rokov 5 mesiacov
ArticleFullerény a kvázifullerény Vladimír Girman0pred 7 rokov 5 mesiacov
ArticleIzotermické premeny v kovových materiáloch Vladimír Girman0pred 7 rokov 5 mesiacov
ArticleZliatiny typu FINEMET Vladimír Girman0pred 7 rokov 5 mesiacov
ArticleZváranie trením (Friction stir welding FSW) (premiešavacie zváranie trením) Peter Oslanec0pred 7 rokov 6 mesiacov
ArticlePrincíp výroby penového Al Peter Oslanec0pred 7 rokov 6 mesiacov
ArticleDegradácia mikroštruktúry zliatiny Ti-46Al-8Ta v priebehu creepu Marek Gebura0pred 7 rokov 6 mesiacov
ArticleZvýraznenie štruktúrnych oblastí pomocou programu Gimp Marek Gebura0pred 7 rokov 6 mesiacov
ArticleMetalurgická príprava intermetalickej zliatiny Ti-Al-Ta časť 2 Marek Gebura0pred 7 rokov 8 mesiacov

Stránky