Najnovší obsah

TypNázovAutorOdpovedePosledná zmena
ArticleDislokácie II Marek Gebura0pred 7 rokov 1 mesiac
ArticleDislokácie - bez nich to jednoducho nejde Marek Gebura0pred 7 rokov 1 mesiac
ArticleZliatiny elektrických odporov Marek Gebura0pred 7 rokov 1 mesiac
ArticleMateriály elektrických kontaktov Marek Gebura0pred 7 rokov 1 mesiac
ArticleReport z úvodnej prednášky o materiálovom inžinierstve na strednej škole Marek Gebura0pred 7 rokov 1 mesiac
ArticleNi a jeho zliatiny v priemysle Marek Gebura0pred 7 rokov 1 mesiac
ArticleNiklové zliatiny Marek Gebura0pred 7 rokov 1 mesiac
ArticleMartenzit Marek Gebura0pred 7 rokov 1 mesiac
ArticleSkratky v elektrónovej mikroskopii Vladimír Girman0pred 7 rokov 1 mesiac
ArticleKovové materiály automobilových konštrukcií - II Karoséria a karosárenské plechy Vladimír Girman0pred 7 rokov 1 mesiac
ArticleKovové materiály automobilových konštrukcií – I. Motor a jeho súčasti Vladimír Girman0pred 7 rokov 1 mesiac
ArticleRecipročná mriežka Vladimír Girman0pred 7 rokov 1 mesiac
ArticleVäzby v tuhých látkach Vladimír Girman0pred 7 rokov 1 mesiac
ArticleKvázikryštály Vladimír Girman0pred 7 rokov 1 mesiac
ArticleKvapalné kryštály Vladimír Girman0pred 7 rokov 1 mesiac
ArticleUrýchľovač častíc XFEL a jeho význam pre materiálové inžinierstvo Vladimír Girman0pred 7 rokov 1 mesiac
ArticleVšeobecne o fázových premenách v kovoch Vladimír Girman0pred 7 rokov 1 mesiac
ArticleFullerény a kvázifullerény Vladimír Girman0pred 7 rokov 1 mesiac
ArticleIzotermické premeny v kovových materiáloch Vladimír Girman0pred 7 rokov 1 mesiac
ArticleZliatiny typu FINEMET Vladimír Girman0pred 7 rokov 1 mesiac
ArticleZváranie trením (Friction stir welding FSW) (premiešavacie zváranie trením) Peter Oslanec0pred 7 rokov 2 mesiace
ArticlePrincíp výroby penového Al Peter Oslanec0pred 7 rokov 2 mesiace
ArticleDegradácia mikroštruktúry zliatiny Ti-46Al-8Ta v priebehu creepu Marek Gebura0pred 7 rokov 3 mesiace
ArticleZvýraznenie štruktúrnych oblastí pomocou programu Gimp Marek Gebura0pred 7 rokov 3 mesiace
ArticleMetalurgická príprava intermetalickej zliatiny Ti-Al-Ta časť 2 Marek Gebura0pred 7 rokov 4 mesiace

Stránky