Najnovší obsah

TypNázovAutorOdpovedePosledná zmena
ArticleDislokácie II Marek Gebura0pred 7 rokov 3 mesiace
ArticleDislokácie - bez nich to jednoducho nejde Marek Gebura0pred 7 rokov 3 mesiace
ArticleZliatiny elektrických odporov Marek Gebura0pred 7 rokov 3 mesiace
ArticleMateriály elektrických kontaktov Marek Gebura0pred 7 rokov 3 mesiace
ArticleReport z úvodnej prednášky o materiálovom inžinierstve na strednej škole Marek Gebura0pred 7 rokov 3 mesiace
ArticleNi a jeho zliatiny v priemysle Marek Gebura0pred 7 rokov 3 mesiace
ArticleNiklové zliatiny Marek Gebura0pred 7 rokov 3 mesiace
ArticleMartenzit Marek Gebura0pred 7 rokov 3 mesiace
ArticleSkratky v elektrónovej mikroskopii Vladimír Girman0pred 7 rokov 3 mesiace
ArticleKovové materiály automobilových konštrukcií - II Karoséria a karosárenské plechy Vladimír Girman0pred 7 rokov 3 mesiace
ArticleKovové materiály automobilových konštrukcií – I. Motor a jeho súčasti Vladimír Girman0pred 7 rokov 3 mesiace
ArticleRecipročná mriežka Vladimír Girman0pred 7 rokov 3 mesiace
ArticleVäzby v tuhých látkach Vladimír Girman0pred 7 rokov 3 mesiace
ArticleKvázikryštály Vladimír Girman0pred 7 rokov 3 mesiace
ArticleKvapalné kryštály Vladimír Girman0pred 7 rokov 3 mesiace
ArticleUrýchľovač častíc XFEL a jeho význam pre materiálové inžinierstvo Vladimír Girman0pred 7 rokov 3 mesiace
ArticleVšeobecne o fázových premenách v kovoch Vladimír Girman0pred 7 rokov 3 mesiace
ArticleFullerény a kvázifullerény Vladimír Girman0pred 7 rokov 3 mesiace
ArticleIzotermické premeny v kovových materiáloch Vladimír Girman0pred 7 rokov 3 mesiace
ArticleZliatiny typu FINEMET Vladimír Girman0pred 7 rokov 3 mesiace
ArticleZváranie trením (Friction stir welding FSW) (premiešavacie zváranie trením) Peter Oslanec0pred 7 rokov 4 mesiace
ArticlePrincíp výroby penového Al Peter Oslanec0pred 7 rokov 4 mesiace
ArticleDegradácia mikroštruktúry zliatiny Ti-46Al-8Ta v priebehu creepu Marek Gebura0pred 7 rokov 5 mesiacov
ArticleZvýraznenie štruktúrnych oblastí pomocou programu Gimp Marek Gebura0pred 7 rokov 5 mesiacov
ArticleMetalurgická príprava intermetalickej zliatiny Ti-Al-Ta časť 2 Marek Gebura0pred 7 rokov 6 mesiacov

Stránky