Najnovší obsah

TypNázovAutorOdpovedePosledná zmena
ArticleDislokácie II Marek Gebura0pred 8 rokov 2 dni
ArticleDislokácie - bez nich to jednoducho nejde Marek Gebura0pred 8 rokov 2 dni
ArticleZliatiny elektrických odporov Marek Gebura0pred 8 rokov 2 dni
ArticleMateriály elektrických kontaktov Marek Gebura0pred 8 rokov 2 dni
ArticleReport z úvodnej prednášky o materiálovom inžinierstve na strednej škole Marek Gebura0pred 8 rokov 2 dni
ArticleNi a jeho zliatiny v priemysle Marek Gebura0pred 8 rokov 2 dni
ArticleNiklové zliatiny Marek Gebura0pred 8 rokov 2 dni
ArticleMartenzit Marek Gebura0pred 8 rokov 2 dni
ArticleSkratky v elektrónovej mikroskopii Vladimír Girman0pred 8 rokov 1 týždeň
ArticleKovové materiály automobilových konštrukcií - II Karoséria a karosárenské plechy Vladimír Girman0pred 8 rokov 1 týždeň
ArticleKovové materiály automobilových konštrukcií – I. Motor a jeho súčasti Vladimír Girman0pred 8 rokov 1 týždeň
ArticleRecipročná mriežka Vladimír Girman0pred 8 rokov 1 týždeň
ArticleVäzby v tuhých látkach Vladimír Girman0pred 8 rokov 1 týždeň
ArticleKvázikryštály Vladimír Girman0pred 8 rokov 1 týždeň
ArticleKvapalné kryštály Vladimír Girman0pred 8 rokov 1 týždeň
ArticleUrýchľovač častíc XFEL a jeho význam pre materiálové inžinierstvo Vladimír Girman0pred 8 rokov 1 týždeň
ArticleVšeobecne o fázových premenách v kovoch Vladimír Girman0pred 8 rokov 1 týždeň
ArticleFullerény a kvázifullerény Vladimír Girman0pred 8 rokov 1 týždeň
ArticleIzotermické premeny v kovových materiáloch Vladimír Girman0pred 8 rokov 1 týždeň
ArticleZliatiny typu FINEMET Vladimír Girman0pred 8 rokov 1 týždeň
ArticleZváranie trením (Friction stir welding FSW) (premiešavacie zváranie trením) Peter Oslanec0pred 8 rokov 3 týždne
ArticlePrincíp výroby penového Al Peter Oslanec0pred 8 rokov 4 týždne
ArticleDegradácia mikroštruktúry zliatiny Ti-46Al-8Ta v priebehu creepu Marek Gebura0pred 8 rokov 1 mesiac
ArticleZvýraznenie štruktúrnych oblastí pomocou programu Gimp Marek Gebura0pred 8 rokov 1 mesiac
ArticleMetalurgická príprava intermetalickej zliatiny Ti-Al-Ta časť 2 Marek Gebura0pred 8 rokov 2 mesiace

Stránky