Peter Oslanec

TypNázovAutorOdpovedePosledná zmena
ArticleUrýchľovač častíc XFEL a jeho význam pre materiálové inžinierstvo Vladimír Girman0pred 7 rokov 7 mesiacov
ArticleKvapalné kryštály Vladimír Girman0pred 7 rokov 7 mesiacov
ArticleKvázikryštály Vladimír Girman0pred 7 rokov 7 mesiacov
ArticleVäzby v tuhých látkach Vladimír Girman0pred 7 rokov 7 mesiacov
ArticleZvýraznenie štruktúrnych oblastí pomocou programu Gimp Marek Gebura0pred 7 rokov 7 mesiacov
ArticleRecipročná mriežka Vladimír Girman0pred 7 rokov 7 mesiacov
ArticleMetalografická príprava vzoriek Peter Oslanec0pred 7 rokov 7 mesiacov
ArticlePrecipitácia a precipitačné vytvrdzovanie Peter Oslanec0pred 7 rokov 7 mesiacov
ArticleNový rok 2010 Peter Oslanec0pred 7 rokov 7 mesiacov
ArticlePríprava intermetalickej zliatiny Ti-46Al-8Ta reakčným spekaním a tavením Marek Gebura0pred 7 rokov 7 mesiacov
ArticleMetalurgická príprava intermetalických zliatin Ti-Al-Ta časť 1 Marek Gebura0pred 7 rokov 7 mesiacov
ArticleDegradácia mikroštruktúry zliatiny Ti-46Al-8Ta v priebehu creepu Marek Gebura0pred 7 rokov 7 mesiacov
ArticleMaterialing.com na Bielej stope 2011 Peter Oslanec0pred 7 rokov 7 mesiacov
ArticleKovové materiály automobilových konštrukcií – I. Motor a jeho súčasti Vladimír Girman0pred 7 rokov 7 mesiacov
ArticleSúťaž 2011 Peter Oslanec0pred 7 rokov 7 mesiacov
ArticleVybrané spektroskopické metódy využívané v analýze historických maliarskych diel Peter Oslanec0pred 7 rokov 7 mesiacov
ArticleKovové materiály automobilových konštrukcií - II Karoséria a karosárenské plechy Vladimír Girman0pred 7 rokov 7 mesiacov
ArticleEkologický materiál - polymérny kompozit s konopným vláknom Peter Oslanec0pred 7 rokov 7 mesiacov
ArticleKongres mladých bádateľov - technikov 2010 Peter Oslanec0pred 7 rokov 7 mesiacov
ArticleOznačovanie zliatin horčíka Peter Oslanec0pred 7 rokov 7 mesiacov

Stránky