Peter Oslanec

TypNázovAutorOdpovedePosledná zmena
ArticleUrýchľovač častíc XFEL a jeho význam pre materiálové inžinierstvo Vladimír Girman0pred 8 rokov 1 mesiac
ArticleKvapalné kryštály Vladimír Girman0pred 8 rokov 1 mesiac
ArticleKvázikryštály Vladimír Girman0pred 8 rokov 1 mesiac
ArticleVäzby v tuhých látkach Vladimír Girman0pred 8 rokov 1 mesiac
ArticleZvýraznenie štruktúrnych oblastí pomocou programu Gimp Marek Gebura0pred 8 rokov 1 mesiac
ArticleRecipročná mriežka Vladimír Girman0pred 8 rokov 1 mesiac
ArticleMetalografická príprava vzoriek Peter Oslanec0pred 8 rokov 1 mesiac
ArticlePrecipitácia a precipitačné vytvrdzovanie Peter Oslanec0pred 8 rokov 1 mesiac
ArticleNový rok 2010 Peter Oslanec0pred 8 rokov 1 mesiac
ArticlePríprava intermetalickej zliatiny Ti-46Al-8Ta reakčným spekaním a tavením Marek Gebura0pred 8 rokov 1 mesiac
ArticleMetalurgická príprava intermetalických zliatin Ti-Al-Ta časť 1 Marek Gebura0pred 8 rokov 1 mesiac
ArticleDegradácia mikroštruktúry zliatiny Ti-46Al-8Ta v priebehu creepu Marek Gebura0pred 8 rokov 1 mesiac
ArticleMaterialing.com na Bielej stope 2011 Peter Oslanec0pred 8 rokov 1 mesiac
ArticleKovové materiály automobilových konštrukcií – I. Motor a jeho súčasti Vladimír Girman0pred 8 rokov 1 mesiac
ArticleSúťaž 2011 Peter Oslanec0pred 8 rokov 1 mesiac
ArticleVybrané spektroskopické metódy využívané v analýze historických maliarskych diel Peter Oslanec0pred 8 rokov 1 mesiac
ArticleKovové materiály automobilových konštrukcií - II Karoséria a karosárenské plechy Vladimír Girman0pred 8 rokov 1 mesiac
ArticleEkologický materiál - polymérny kompozit s konopným vláknom Peter Oslanec0pred 8 rokov 1 mesiac
ArticleKongres mladých bádateľov - technikov 2010 Peter Oslanec0pred 8 rokov 1 mesiac
ArticleOznačovanie zliatin horčíka Peter Oslanec0pred 8 rokov 2 mesiace

Stránky