Pridal/a Peter Oslanec dňa St, 07/11/2007 - 11:30

Venturi dýza pozostáva z hladkostennej rúry so zúženým prierezom, napr. pomocou dvoch oproti sebe orientovaných kužeľov, ktoré sú v mieste s rovnakým priemerom spojené. Na tomto mieste je aj miesto odberu média.
Princíp:
Cez dýzu preteká plynné alebo kvapalné médium, tým je v najužšom mieste rúr maximálny náporový (dynamický) tlak a minimálny statický tlak (tlak v pokoji). Rýchlosť prúdenia závisí od priemeru zúženej časti, pretože všade preteká rovnaké množstvo média. Súčasne klesá tlak v mieste odberu, ktoré je umiestnené v úzkej časti. Tým sa vytvorí vákuum, ktoré sa potom využíva na nasávanie média.
Použitie:
Venturi dýzy majú v súčasnosti široké použitie, pretože sú nenáročné na obsluhu a ich výroba nie je veľmi nákladná. Akváriová technika - zberače pary, chémia – injektor, oddeľovanie plynu a kvapaliny, meracie prístroje na rýchlosť prúdenia plynu alebo kvapaliny,...
Normalizovaná súčiastka
Venturi dýzy sú normalizované ako „podtlakové snímače“ podľa DIN 19215 a ISO 5167.
Materiál
Tu nastáva môj problém. Vo firme CNCPrecision v Bratislave, kde pracujem, chceme vyrabať Venturi dýzy, len nevieme, ktorý materiál by bol najvhodnejší. České firmy MATTECH a JSP, ktoré už takéto dýzy vyrábajú, používajú uhlíkové alebo nerezové ocele. Lenže ich dýzy sú veľmi veľké (vnútorný priemer od 50 mm) a naša firma potrebuje malé dýzy (vnútorný priemer 15 mm). Z toho vyplýva, že výroba dýz z týchto spomenutých ocelí by bola neekonomická. Dospeli sme k tomu, že musíme použiť zliatinu, najlepšie hliníkovú zliatinu.
Obraciam sa preto na vás, materiálových inžinierov, s prosbou, či by ste mi nmohli pomôcť s vhodným výberom materiálu na Venturi dýzy. Hlavnými požiadavkami sú nízka hmotnosť, ekonomickosť.
Za vašu pomoc vopred ďakujem.