Kovové materiály automobilových konštrukcií - II Karoséria a karosárenské plechy

Minulý rok uplynulo presne 60 rokov od pridelenia patentu s názvom “motorové vozidlo, určené predovšetkým na prepravu osôb“. Zmyslom tohto patentu bol návrh novej konštrukcie kabíny s kontrolovanou deformáciou. Táto priekopnícka inovácia sa stala základom pri vývoji všetkých dnešných karosérii automobilov, a poukazuje na ich najdôležitejšiu úlohu, ktorou je okrem dizajnovej atraktivity, predovšetkým poskytnutie pasívnej bezpečnosti posádke vozidla.

1. Karoséria a karosárske plechy automobilov

Vladimír Girman St, 02/08/2012 - 18:02

Kovové materiály automobilových konštrukcií – I. Motor a jeho súčasti

Pridal/a Vladimír Girman dňa So, 02/26/2011 - 18:40

Príspevok je prvým dielom z pripravovanej série článkov o materiáloch používaných v automobiloch. Pre stručnosť sú opísané iba materiály najdôležitejších súčastí spolu s typom ich namáhania. Prvý diel je venovaný motorovým súčastiam: Hlava valcov, blok valcov, kľukový hriadeľ, vačkový hriadeľ, piesty, piestne krúžky, ventily, pružiny ventilov, sedlá ventilov, turbodúchadlo, ojnica, výfukové potrubie.

1. Úvod

Čo je to XRF analýza a načo sa používa?

Pridal/a Peter Oslanec dňa Ne, 11/27/2016 - 08:00

XRF analýza je analýza chemických prvkov, ktorá využíva interakciu röntgenového žiarenia s hmotou. Skúmaný materiál je zložený z atómov rôznych prvkov. Ruhterfordov model (na Rutherfordov model nadvazuje Bohrov model atómu ktorý vysvetluje stabilitu a energetické hladiny) chápe zloženie atómu prvku ako jadro okolo ktorého "obiehajú" elektróny, ktoré sú rozdelené do hladín s charakteristickými energiami. Kedže atóm je v tejto konfigurácii stabilný, nevyžaruje žiadne elektromagnetické žiarenie.

Briketovanie kovového trieskového odpadu

Pridal/a Peter Oslanec dňa Pi, 04/26/2013 - 09:39

Písané na základe diskusného dopytu po informácii, naneštastie neviem komu odpoveď odoslať.

Briketovanie trieskového odpadu je pomocná recyklačná metóda, ktorá dokáže v určitej miere zvýšiť výťažnosť kovu pri recyklácii. Je to vďaka zvýšenému objemu odpadu, ktorý vstupuje do klasických recyklačných pretavovacích metód, vďaka čomu nedochádza k takej miere prehorievaniu a oxidácii jednotlivých triesok.

BUNKOVÉ TELESÁ: pevné peny a štruktúry honeycomb

Pridal/a Peter Oslanec dňa St, 04/10/2013 - 08:00

Autorom článku je Vladimír Goga.

Bunkové telesá alebo materiály sú relatívne novým typom materiálov, ktoré si pre svoje špecifické vlastnosti, dané prevažne ich štruktúrou, našli široké uplatnenie v priemysle. Majú malú hmotnosť, nízku tepelnú a elektrickú vodivosť, malú tlakovú tuhosť, dobré absorpčné vlastnosti a pod.

Videomikroskop KEYENCE VHX-1000

Pridal/a Peter Oslanec dňa Ut, 09/11/2012 - 07:48

Zúčastnil som sa prezentácie videomikroskopu od firmy KEYENCE, kde bol prezentovaný dnes už starší model VHX-1000. Jedná sa o univerzálny optický systém, ktorý v sebe spája viacero výhod rôznych meracích systémov. Na prezentácii nám boli odprezentované jeho základné vlastnosti vhodné na metalografické a fraktografické pozorovanie.